Round Sprinkler Plus 254m²
Hozelock
HOZ2520
€20.93 (ex. VAT)

2510 Round Sprinkler 177m²
Hozelock
HOZ2510
€14.72 (ex. VAT)

Multi Sprinkler 79m²
Hozelock
HOZ2515
€16.10 (ex. VAT)

2336 Aquastorm 2-in-1 Sled Sprinkler 314m²
Hozelock
HOZ2336
€26.19 (ex. VAT)

2976 Aquastorm 2-in-1 Sprinkler 200m²
Hozelock
HOZ2976
€43.71 (ex. VAT)