Scythe Stones & Rubbing Bricks

Scythe Stone - Oval 305mm Scythe Stone - Oval 305mm
Faithfull
FAISCYTHEO
In Stock (1–3 working days delivery)
€8.46 (ex. VAT)

Scythe Stone - Flat 260mm Scythe Stone - Flat 260mm
Faithfull
FAISCYTHEF
In Stock (1–3 working days delivery)
€8.51 (ex. VAT)

Rubbing Brick Plain 200 x 50 x 50mm Rubbing Brick Plain 200 x 50 x 50mm
Faithfull
FAIRBRICKP8
In Stock (1–3 working days delivery)
€15.13 (ex. VAT)

Rubbing Brick Fluted 200 x 50 x 50mm Rubbing Brick Fluted 200 x 50 x 50mm
Faithfull
FAIRBRICKF8
In Stock (1–3 working days delivery)
€15.13 (ex. VAT)

Scythe Stone - Round 305mm Scythe Stone - Round 305mm
Faithfull
FAISCYTHER
In Stock (1–3 working days delivery)
€8.18 (ex. VAT)