466-1000 Box Spirit Level 100cm
Bahco
BAH4661000
€53.69 (ex. VAT)

466-1200 Box Spirit Level 120cm
Bahco
BAH4661200
€59.50 (ex. VAT)

466-1800 Box Spirit Level 180cm
Bahco
BAH4661800
€81.26 (ex. VAT)

466-2000 Box Spirit Level 200cm
Bahco
BAH4662000
€95.78 (ex. VAT)

466-400 Box Spirit Level 40cm
Bahco
BAH466400
€30.48 (ex. VAT)

466-600 Box Spirit Level 60cm
Bahco
BAH466600
€42.09 (ex. VAT)

466-600-M Magnetic Box Spirit Level 60cm
Bahco
BAH466600M
€54.56 (ex. VAT)

416 Series Spirit Level Set 600 1200 & 1800mm
Bahco
BAH416SET1
€100.32 (ex. VAT)