Fibreglass Handle Pick Axe 3.17kg (7lb)
Faithfull
FAIPICK7FH
€39.60 (ex. VAT)

Fibreglass Pick Handle 915mm (36in)
Faithfull
FAIFGP36
€20.62 (ex. VAT)

Fibreglass Soft-Grip Pick Handle 915mm (36in)
Roughneck
ROU69198
€15.13 (ex. VAT)

Hardwood Pick Axe Handle 915mm (36in)
Faithfull
FAIHWP36
€11.20 (ex. VAT)

Hickory Pick Axe Handle 915mm (36in)
Faithfull
FAIHP36
€26.01 (ex. VAT)

Pick Axe 2.27kg (5lb)
Roughneck
ROU64352
€37.11 (ex. VAT)

Pick Axe 3.18kg (7lb)
Roughneck
ROU64357
€39.80 (ex. VAT)

Solid Eye Navy Pick Head 3.18kg (7lb)
Faithfull
FAIPICK7
€21.61 (ex. VAT)