Bench & Universal Grinders

Bench & Universal Grinders

RSBG6 150mm (6in) Bench Grinder 350W 240V
Record Power
RPTRPBG6
€94.70 (ex. VAT)

RSBG8 200mm (8in) Bench Grinder 400W 240V
Record Power
RPTRPBG8
€121.78 (ex. VAT)

TC-BG150 150mm (6in) Bench Grinder 150W 240V
Einhell
EINTHBG150
€36.60 (ex. VAT)

WG250 250mm (10in) Wet Stone Grinder 160W 240V
Record Power
RPTWG250
€406.00 (ex. VAT)

WG200 200mm (8in) Wet Stone Grinder 160W 240V
Record Power
RPTWG200
€216.43 (ex. VAT)