Bahco Box Levels
466-1000 Box Spirit Level 100cm
Bahco
BAH4661000
€50.31 (ex. VAT)

466-1200 Box Spirit Level 120cm
Bahco
BAH4661200
€55.76 (ex. VAT)

466-1800 Box Spirit Level 180cm
Bahco
BAH4661800
€76.16 (ex. VAT)

466-2000 Box Spirit Level 200cm
Bahco
BAH4662000
€89.75 (ex. VAT)

466-400 Box Spirit Level 40cm
Bahco
BAH466400
€28.55 (ex. VAT)

466-600 Box Spirit Level 60cm
Bahco
BAH466600
€39.44 (ex. VAT)

466-600-M Magnetic Box Spirit Level 60cm
Bahco
BAH466600M
€51.13 (ex. VAT)

416 Series Spirit Level Set 600 1200 & 1800mm
Bahco
BAH416SET1
€94.02 (ex. VAT)