Bahco Box Levels
466-1000 Box Spirit Level 100cm
Bahco
BAH4661000
€46.94 (ex. VAT)

466-1200 Box Spirit Level 120cm
Bahco
BAH4661200
€52.03 (ex. VAT)

466-1800 Box Spirit Level 180cm
Bahco
BAH4661800
€71.06 (ex. VAT)

466-2000 Box Spirit Level 200cm
Bahco
BAH4662000
€83.75 (ex. VAT)

466-400 Box Spirit Level 40cm
Bahco
BAH466400
€26.64 (ex. VAT)

466-600 Box Spirit Level 60cm
Bahco
BAH466600
€36.80 (ex. VAT)

466-600-M Magnetic Box Spirit Level 60cm
Bahco
BAH466600M
€47.71 (ex. VAT)

416 Series Spirit Level Set 600 1200 & 1800mm
Bahco
BAH416SET1
€87.73 (ex. VAT)