Pot Magnets
605 Neodymium Deep Pot Magnet 15mm
E-Magnets
MAG605
€9.08 (ex. VAT)

612 Neodymium Deep Pot Magnet 20mm
E-Magnets
MAG612
€12.16 (ex. VAT)

702 Ferrite Shallow Pot Magnets(4) 25mm
E-Magnets
MAG702
€4.26 (ex. VAT)

703 Ferrite Shallow Pot Magnets(4) 32mm
E-Magnets
MAG703
€5.55 (ex. VAT)

704 Ferrite Shallow Pot Magnets(4) 40mm
E-Magnets
MAG704
€7.25 (ex. VAT)

826 Shallow Pot Magnet 19mm
E-Magnets
MAG826
€5.41 (ex. VAT)

827 Shallow Pot Magnet 29mm
E-Magnets
MAG827
€7.64 (ex. VAT)

828 Shallow Pot Magnet 38mm
E-Magnets
MAG828
€12.14 (ex. VAT)

829 Deep Pot Magnet 9.5mm
E-Magnets
MAG829
€4.49 (ex. VAT)

830 Deep Pot Magnet 12.7mm
E-Magnets
MAG830
€4.80 (ex. VAT)

831 Deep Pot Magnet 17.5mm
E-Magnets
MAG831
€5.41 (ex. VAT)

832 Deep Pot Magnet 20.5mm
E-Magnets
MAG832
€6.08 (ex. VAT)

833 Deep Pot Magnet 27mm
E-Magnets
MAG833
€9.18 (ex. VAT)

834 Deep Pot Magnet 35mm
E-Magnets
MAG834
€16.16 (ex. VAT)

890 Limpet Pot Magnet 46mm
E-Magnets
MAG890
€7.99 (ex. VAT)

892 Limpet Pot Magnet 66mm
E-Magnets
MAG892
€9.95 (ex. VAT)

896 Limpet Pot Magnet 76mm
E-Magnets
MAG896
€14.46 (ex. VAT)

897 Limpet Pot Magnet 100mm
E-Magnets
MAG897
€27.87 (ex. VAT)